Centrum denních služeb

Pro koho je služba určená

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Tato centra dbají na přirozený a pravidelný rytmus dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v závislosti na jejich zdravotním stavu.

Služba přispívá ke zkvalitnění života seniorů a zdravotně postižených osob, umožňuje setkávání se s vrstevníky a aktivní trávení volného času.

Prvotně je nutné osobní jednání se zájemcem o službu. Má za úkol zjistit okruh zájmů i potřeb klienta, jeho očekávání a zároveň zájemci předat informace o možnostech poskytovaných služeb. Na základě tohoto jednání je pak uzavřena písemná smlouva.

Co poskytuje

Centra denních služeb poskytují svým klientům:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, pomoc a podpora při podávání jídla i pití);
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC);
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (hraní společenských her, sportovní hry, četba, poslech hudby, ruční práce);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy divadel, setkávání s vrstevníky);
  • sociálně terapeutické činnosti (pracovní rehabilitace, canisterapie, reminiscenční terapie);
  • pomoc při uplatňování práv či oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyplňování žádostí a formulářů, pomoc při vyřizování osobních dokladů a průkazů ZTP).

Úhrada za služby

Úhradu za poskytované služby hradí klient "ze svého".

Maximální výše úhrady:

celodenní strava 170 Kč/den
oběd 75 Kč
ostatní poskytované úkony 130 Kč/hod.

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 96 organizací poskytující službu Centrum denních služeb.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.