Denní stacionář

Pro koho je služba určená

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nejčastěji se jedná o osoby vysokého věku, s vážným zdravotním postižením či s chronickým duševním onemocněním aj.

Denní stacionář poskytuje svým klientům denní pobyt v době, kdy jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání, nebo potřebují odlehčit v péči o člena rodiny a oni nechtějí nebo nemůžou být doma sami. Je rovněž určen osamělým seniorům k tomu, aby se dostali do společnosti svých vrstevníků a mohli tak plnohodnotně a aktivně trávit svůj volný čas.

Cílem je poskytnout klientům možnost denně se vracet do svého domácího prostředí, zároveň být i ve společnosti svých vrstevníků a aktivně prožívat život s ohledem na věk i zdravotní stav. Na základě individuálních potřeb je klientům poskytována pomoc či dohled při běžných úkonech, jako je oblékání, stravování, hygiena na WC a výměna pomůcek pro inkontinenci apod.

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy s uživatelem služby.

Co poskytuje

Denní stacionáře poskytují svým klientům:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, pomoc a podpora při podávání jídla a pití);
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při pohybu);
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC);
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (hraní společenských her, sportovní hry, četba, poslech hudby, ruční práce);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy divadel, setkávání s vrstevníky);
  • sociálně terapeutické činnosti (pracovní rehabilitace, canisterapie, reminiscenční terapie, trénování paměti);
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyplňování žádostí, formulářů, pomoc při vyřizování osobních dokladů, průkazů ZTP).

Úhrada za služby

Úhradu za poskytované služby hradí klient "ze svého".

Maximální výše úhrady:

celodenní strava 170 Kč/den
oběd 75 Kč
ostatní poskytované úkony 130 Kč/hod

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 296 organizací poskytující službu Denní stacionář.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.