Domácí zdravotní péče

Pro koho je služba určená

Domácí zdravotní péče poskytuje zdravotní péči o nemocného v jeho domácím prostředí. Ošetření pacientů je prováděno návštěvní službou kvalifikovaného personálu na základě doporučení praktického lékaře, odborného lékaře nebo lékaře v nemocnici.

Nárok na poskytování Domácí zdravotní péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu sociálního prostředí pacienta rozhodne o možnosti poskytování této péče.

Domácí hospitalizace je určena osobám v pooperačním a poúrazovém stavu. Tato forma domácí péče je vhodná také pro osoby s kardiovaskulárním a neurologickým onemocněním. Tato péče je poskytována v rozsahu dnů nebo týdnů.

Poúrazová péče poskytuje ošetřování poúrazových stavů osobám, u nichž je zachováno vědomí a nehrozí závažné komplikace. U osob je prováděna zejména léčba bolesti, polohování, zajištění dietního, pitného a hygienického režimu, odborné ošetření ran a poranění, průběžná rehabilitace.

Dlouhodobá domácí péče je určena chronicky nemocným osobám, jejichž zdravotní i duševní stav si vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o osoby po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou. Dále se jedná o osoby s plným i částečným ochrnutím, se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí. Tato forma domácí péče obsahuje aktivity zdravotního i sociálního charakteru.

Preventivní domácí péče je určena všem osobám, u nichž doporučí ošetřující lékař preventivní monitorování zdravotního a duševního stavu v pravidelných intervalech. Pracovníci domácí péče provádí měření fyziologických funkcí, monitorují celkový stav klienta a o případných změnách ihned informují ošetřujícího lékaře. Tato forma domácí péče je poskytována týdně, měsíčně nebo v takové frekvenci, kterou na základě celkového stavu určí ošetřující lékař.

Co poskytuje

V rámci Domácí zdravotní péče jsou poskytovány:

 • aplikace injekcí;
 • odběry biologického materiálu (krev, moč);
 • ošetření ran (po úrazech, operacích, bércových vředů, dekubitů);
 • pomoc při nácviku aplikace inzulínu;
 • rehabilitační péče (po úrazech, operacích, mozkových příhodách apod.);
 • péče o umírajícího;
 • péče o permanentní katétr (cévka);
 • měření krevního tlaku;
 • monitoring glykémie glukometrem;
 • péče o pacienty s epidurální analgezií (tišení bolesti);
 • edukace rodinných příslušníků;
 • další výkony dle indikace ošetřujícího lékaře.

Úhrada za služby

Služba je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami a je poskytována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pro všechny věkové skupiny.

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 583 organizací poskytující službu Domácí zdravotní péče.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.