Domov pro seniory

Pro koho je služba určená

Domov pro seniory (někdy také Domov důchodců) poskytuje dlouhodobé pobytové služby seniorům (osobám nad 65 let věku), kteří potřebují trvalou pomoc jiné fyzické osoby.

Co poskytuje

Domovy pro seniory poskytují svým klientům:

  • ubytování;
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání nebo svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka a uléhání či změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při orientaci a pohybu);
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc nebo provedení celkové hygieny těla, pomoc při holení či mytí vlasů, pomoc při použití WC a výměně inkontinenčních pomůcek);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, nabídka služeb kadeřnictví či pedikúry, bohoslužby v zařízení, možnost návštěv);
  • sociálně terapeutické činnosti (muzikoterapie, vzpomínkové terapie);
  • aktivizační činnost (volnočasové aktivity, společenské hry);
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při jednání s úřady, pomoc při změně trvalého pobytu).

Zřizovatelem Domovů pro seniory mohou být krajské úřady, obecní úřady, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace, církve nebo soukromé firmy. Domov pro seniory musí být zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, který je veden na příslušném krajském úřadě.

Neregistrované služby zpravidla poskytují soukromí provozovatelé a některé nestátní neziskové organizace. Tito poskytovatelé nemají nárok žádat o státní dotace a chovají se komerčně. Jejich služby jsou většinou dražší, v názvech mohou používat i jinou terminologii a nemusí dodržovat limity plateb stanovené zákonem. Na takovou službu se nevztahuje státní kontrola kvality služeb a v oblasti stížností neexistuje nadřízený orgán. Uplatňování práv klienta je tak složitější a pravidla jsou spíše určována poptávkou.

Úhrada za služby

K úhradě za poskytnutou péči je určen příspěvek na péči. "Ze svého" uživatelé pobytových služeb hradí pobyt a stravu.

Maximální výše úhrady:

ubytování 210 Kč/den
celodenní strava 170 Kč/den

V případě, že uživateli nezbývá po zaplacení úhrady za stravu a ubytování alespoň 15 % z jeho příjmu je poskytovatel povinen uživateli danou úhradu snížit. Domov se pak může obrátit na nejbližší rodinné příslušníky s žádostí o doplacení rozdílu.

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dlouhodobě závislí na pomoci jiné osoby. Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Zjistěte, zda máte nárok na příspěvek na péči nebo jeho zvýšení

Orientační dotazník pro posouzení nároku příspěvku na péči.

 O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR (dle trvalého nebo přechodného pobytu).

Pokud uživatel nepobírá příspěvek na péči, může z vlastního příjmu hradit také činnosti péče (pokud má jejich poskytování sjednáno ve smlouvě).

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 529 organizací poskytující službu Domov pro seniory.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.