Domov se zvláštním režimem

Pro koho je služba určená

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nejčastěji se jedná o osoby s chronickým duševním onemocněním, stařeckou nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou.

Způsob poskytování služby je přizpůsoben specifickým potřebám osob s demencí, tzn., že obyvatelé domova se zvláštním režimem mají k dispozici zvýšenou péči a dohled, pozornost a podporu zaměřenou právě na zvládnutí projevů jejich onemocnění. Specifika spočívají především v opatřeních, která mají přispět k bezpečnému pohybu klientů v domově. Jedná se například o výrazné označení společných místností, barevnost a stálost prostředí, noční osvětlení (z důvodu orientace a prevence úrazů). Pracovníci jsou školeni ve zvláštnostech péče o klienty s demencí, ve způsobu komunikace s nimi, apod.

Co poskytuje

Domovy se zvláštním režimem poskytují svým klientům:

  • celodenní stravování;
  • ubytování;
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání nebo svlékání, pomoc při výběru oblečení, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka a uléhání či změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při orientaci a pohybu);
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc nebo provedení celkové hygieny těla, pomoc při holení či mytí vlasů, pomoc při použití WC a výměně inkontinenčních pomůcek);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, nabídka služeb kadeřnictví a pedikúry, bohoslužby v zařízení, možnost návštěv);
  • sociálně terapeutické činnosti (muzikoterapie, vzpomínkové terapie);
  • aktivizační činnost (volnočasové aktivity, společenské hry);
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při jednání s úřady, pomoc při změně trvalého pobytu).

Úhrada za služby

K úhradě za poskytnutou péči je určen příspěvek na péči. "Ze svého" uživatelé pobytových služeb hradí pobyt a stravu.

Maximální výše úhrady:

ubytování 210 Kč/den
celodenní strava 170 Kč/den

V případě, kdyby uživateli nezbylo po zaplacení úhrady za stravu a ubytování alespoň 15 % z jeho příjmu je poskytovatel povinen uživateli danou úhradu snížit. Domov se pak může obrátit na nejbližší rodinné příslušníky s žádostí o doplácení rozdílu.

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dlouhodobě závislí na pomoci jiné osoby. Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Zjistěte, zda máte nárok na příspěvek na péči nebo jeho zvýšení

Orientační dotazník pro posouzení nároku příspěvku na péči.

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR (dle trvalého nebo přechodného pobytu).

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 276 organizací poskytující službu Domov se zvláštním režimem.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.