Dům s pečovatelskou službou

Pro koho je služba určená

Byty v Domech s pečovatelskou službou jsou určeny zejména pro osaměle žijící seniory, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační. Pro zajištění některých potřeb ale potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc či péči jiné fyzické osoby a tuto pomoc či péči nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci. Nájemci bytů v DPS mají možnost využívat stejný rozsah služeb, které nabízí Pečovatelské služby.

Byty v těchto domech jsou užívány na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi z ní plynoucími. V domě není stanoven žádný režim, tak jak je tomu např. v Domovech pro seniory, součástí bydlení není zdravotní péče či stravování.

Domy s pečovatelskou službou jsou obvykle vlastnictvím obce (v Praze pak městské části) a jsou přednostně určeny pro obyvatele lokality, kterou obecní/městský úřad spravuje. Výběr ze žadatelů o pobyt v DPS provádí odborná komise sociálního odboru příslušné obce/městské části na základě sociálního šetření, lékařské zprávy, pořadníku a individuálního posouzení situace.

Co poskytuje

Domy s pečovatelskou službou mohou na žádost klienta poskytovat:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání nebo svlékání, pomoc při přesunu na vozík, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při orientaci a pohybu);
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc nebo provedení celkové hygieny těla, pomoc při holení či mytí vlasů);
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy, praní a žehlení prádla);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, do školy);
  • nejčastěji je využívána donáška nebo zajištění stravování, zajištění nákupů, úklid domácnosti, praní prádla, pomoc při hygieně apod.

Úhrada za služby

Úhradu za poskytované služby hradí klient "ze svého", případně jsou služby poskytovány bezplatně (pro účastníky odboje, maminky s trojčaty).

Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou podléhá režimu zákona č. 102/1992 Sb. Tento zákon upravuje některé otázky nájemního bydlení v návaznosti na Občanský zákoník. Jde zejména o omezení tzv. přechodu nájmu. U těchto bytů k přechodu nájmu nedochází a po ukončení nájemního vztahu se opět přidělují občanům, kteří splňují podmínky přidělení. Tím je zajištěno, že slouží pouze těm, kterým jsou určeny.

Maximální výše úhrady:

dovoz nebo donáška jídla 30 Kč
vyprání a vyžehlení prádla 75 Kč/kg
ostatní poskytované úkony 130 Kč/hod

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 899 organizací poskytující službu Pečovatelská služba.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.