Odlehčovací služba

Pro koho je služba určená

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně dlouhodobě pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Služba zabezpečuje veškeré potřeby klienta v čase, který si žadatelé sami určí.

Terénní služba je poskytována v domácím prostředí po dobu dohodnutou mezi žadatelem a poskytovatelem. Pečovatelka dochází do domácnosti na dohodnutou dobu a poskytuje pečované osobě pomoc s nezbytnými úkony.

Ambulantní služba poskytuje péči na přechodnou dobu například několik hodin i vícekrát v týdnu. Tuto službu může pečující rodina využít pravidelně, ale i jednorázově. Senior do zařízení dochází, služba může nabízet i dopravu.

Pobytová služba poskytuje umístění osoby v pobytovém zařízení sociálních služeb včetně ubytování a zajištění pečovatelských a ošetřovatelských služeb 24 hodin denně. Uživatelem pobytové odlehčovací služby se může stát i senior, který žije sám a je dočasně nesoběstačný (např. má zlomenou ruku nebo nohu), a kterému nelze jinak zajistit dostatečnou péči. Nemůže tedy dočasně bez dohledu sám setrvat v domácím prostředí, potřebuje dohled nebo pomoc druhé osoby a domácí pečovatelská nebo ošetřovatelská péče pro něj není dostupná.

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy s uživatelem služby.

Co poskytuje

Odlehčovací služba poskytuje svým klientům:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, pomoc a podpora při podávání jídla a pití);
  • ubytování v případě pobytové služby;
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při pohybu);
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy divadel, setkávání s vrstevníky);
  • sociálně terapeutické činnosti (pracovní rehabilitace, canisterapie, reminiscenční terapie, trénování paměti);
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyplňování žádostí, a formulářů, pomoc při vyřizování osobních dokladů a průkazů ZTP);
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (volnočasové aktivity, společenské hry).

Úhrada za služby

Úhradu za poskytované služby hradí klient "ze svého".

Maximální výše úhrady:

celodenní strava 170 Kč/den
oběd 75 Kč
ubytování 210 Kč/den
ostatní pečovatelské úkony 130 Kč/hod

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 311 organizací poskytující službu Odlehčovací služba.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.