Osobní asistence

Pro koho je služba určená

Asistenční služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí. Je určena osobám se zdravotním postižením nebo seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.

Co poskytuje

Osobní asistence poskytují svým klientům:

  • pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití);
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla i pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při pohybu);
  • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC);
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy);
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc rodině s péčí o dítě, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, nácvik motorických schopností);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy divadel, doprovázení do školy);
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyplňování žádostí a formulářů, pomoc při vyřizování osobních dokladů).

Úhrada za služby

Úhradu za poskytované služby hradí klient "ze svého".

Maximální výše úhrady:

pečovatelské úkony 130 Kč/hod

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 248 organizací poskytující službu Osobní asistence.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.