Pečovatelská služba

Pro koho je služba určená

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost způsobenou vysokým věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením a napomáhá jim setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Dále pak rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní (služba je poskytována osobám v jejich domácnostech) nebo ambulantní (osoba dochází, je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb - např. Středisko osobní hygieny).

Zájemce o Pečovatelskou službu musí podat žádost o službu, na základě které probíhá sociální šetření v jeho domácnosti. Klient a organizace musí sepsat smlouvu se všemi potřebnými náležitostmi.

Co poskytuje

Pečovatelské služby poskytují svým klientům:

  • stravu nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, příprava a podání jídla i pití);
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání nebo svlékání, pomoc při přesunu na vozík, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při orientaci a pohybu);
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc nebo provedení celkové hygieny těla, pomoc při holení či mytí vlasů);
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy, praní a žehlení prádla);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, do školy).

Úhrada za služby

Úhradu za poskytované služby hradí klient "ze svého", případně jsou služby poskytovány bezplatně (pro účastníky odboje, maminky s trojčaty).

Maximální výše úhrady:

oběd 75 Kč
dovoz nebo donáška jídla 30 Kč
vyprání a vyžehlení prádla 70 Kč/kg
ostatní poskytované úkony 130 Kč/hod

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 899 organizací poskytující službu Pečovatelská služba.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.