Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se ZP

Pro koho je služba určená

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením organizují různorodé zájmové programy a projekty. Klientům tím pomáhají uchovávat duševní i fyzické síly, umožňují prožívat plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých. Služba se poskytuje v ambulantní formě a je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Co poskytuje

Sociálně aktivizační služby poskytují svým klientům:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy divadel, setkávání s vrstevníky);
  • sociálně terapeutické činnosti (pracovní rehabilitace, canisterapie, reminiscenční terapie, trénování paměti);
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyplňování žádostí a formulářů, pomoc při vyřizování osobních dokladů a průkazů ZTP).

Úhrada za služby

Služba je poskytována zdarma, výukové kurzy můžou být zpoplatněny.

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 257 organizací poskytující službu Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.