Tísňová péče

Pro koho je služba určená

Tísňová péče je terénní sociální služba, která poskytuje možnost nepřetržité distanční hlasové nebo elektronické pomoci osobám vystaveným vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života.

Tísňová péče je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy seniorů a zdravotně postižených lidí. Dodává svým klientům pocit bezpečí v každodenním životě, doma i venku.

Služba je tu pro seniory, kteří nejen žijí sami, ale i pro ty, aktivní a chodící ven. Stiskem tlačítka, které u sebe nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Dispečerka okamžitě zorganizuje pomoc, do které patří psychoterapeutický rozhovor, zkontaktování rodinných příslušníků, známých či sousedů nebo volání rychlé záchranné služby, plynařů, policie, hasičů.

Součástí systému je také čidlo pohybu, které snímá pohyb uživatele v bytě. V případě, že po nastavenou dobu (zpravidla 10 – 12 hodin) nezachytí čidlo žádný pohyb, automaticky vysílá informaci na dispečink. Tím je eliminována např. situace, že uživatel u sebe nemá při pádu tísňové tlačítko nebo ho nestihne stisknout.

Čidlo pohybu je také po dobu nepřítomnosti uživatele v bytě „policajtem“, který hlídá byt. Pokud by do bytu vstoupila cizí osoba, na dispečink dojde zpráva, že byl objekt narušen a operátorka na vzniklou situaci reaguje. Jedná se tedy i o prevenci kriminality.

Díky této službě si klient zvyšuje nebo alespoň udržuje svoji soběstačnost a oddaluje tak nutnost umístění v pobytovém zařízení. Snižuje se riziko poškození zdraví. Klient má zajištěnou psychickou a sociální pohodu i bezpečnost ve svém domácím prostředí.

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy s uživatelem služby.

Co poskytuje

Tísňová péče pomáhá:

  • při náhlém zhoršení zdravotního stavu uživatele (srdeční, dýchací, diabetické obtíže);
  • při pádu;
  • při jiné krizové situaci, která může ohrozit zdraví nebo život (úrazy, akutní bolesti);
  • při vloupání cizí osoby do bytu;
  • při krizových situacích živelného charakteru (požár, únik plynu, prasklé rozvody vody);
  • při ztrátě nebo zapomenutí důležitých telefonních čísel.

V kombinaci s Pečovatelskou službou a ostatními veřejně poskytovanými službami vytváří Tísňová péče systém komplexního propojení péče o uživatele.

Úhrada za služby

Uživatel (klient) hradí pouze poplatek za instalaci cca 1 500 – 2 000 Kč a paušální poplatek za službu, který činí cca 300 – 500 Kč/měsíc.

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 21 organizací poskytující službu Tísňová péče.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.