Pravidla pro zápis

Tato pravidla pro zápis jsou pro uživatele závazné v souladu s příslušnými obchodními podmínkami, jejíchž poslední znění je vždy zveřejněno v sekci Smluvní podmínky

Do katalogu webového portálu VašePéče.cz lze přidávat pouze organizace působící na území ČR a poskytující registrované sociální nebo zdravotní služby dle příslušných zákonů. 

Aktuálně lze registrovat organizace, které poskytují alespoň jednu z těchto služeb:

 • Centrum denních služeb
 • Denní stacionář
 • Domácí zdravotní péče
 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Odborné sociální poradenství
 • Odlehčovací služba
 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Tísňová péče

Provozovatel portálu si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit zápis, který porušuje tato pravidla pro zápis.

Všeobecná pravidla pro zápis

Dodržujete pravidla českého pravopisu. Používejte správně interpunkci a strukturujte text do odstavců. Bude-li text nepřehledný, nesrozumitelný a s gramatickými chybami, může být provozovatelem portálu odmítnut a nezveřejněn.

Nepoužívejte:

 • údaje obsažené jinde v zápisu
 • celá slova velkými písmeny (kromě oficiálních názvů a zkratek)
 • slogany, výzvy, vykřičníky, superlativy a smajlíky
 • tázací, rozkazovací a zvolací věty
 • zkrácená slova (např. „el.“ místo „elektrický“)
 • srovnání ceny a informace o jiných subjektech (konkurence)
 • vulgarismy a slovní napadání (za vulgarismy je považováno, i pokud budou některá písmena vynechána či nahrazena jinými znaky)
 • nevhodné fotografie a fotografie, na něž nemáte autorská práva

Jste povinní dodržovat veškeré relevantní právní předpisy.

Pravidla pro zápis jednotlivých položek

Název organizace

Zadaný název musí korespondovat s oficiálním názvem organizace, který je uveden v Registru poskytovatelů sociálních služeb, Registru zdravotnických zařízení nebo Obchodním rejstříku.

Úvodní fotografie

Vložte reprezentativní ukázku vaší organizace, která bude důležitým vodítkem pro vaše zákazníky. Úvodní fotografie musí být orientovaná výhradně na šířku. Minimální rozměr fotografie je 1024x768px.

Adresa organizace nebo pobočky

Zadejte přesnou adresu budovy, aby vás zákazníci mohli vyhledat podle vzdálenosti od zadaného města, případně ve zvoleném kraji. Máte několik oddělených poboček? Vytvořte pro každou z nich samostatný zápis.

Kontaktní údaje

Zadejte kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailovou adresu), na které jste schopni zájemcům podávat podrobnější informace.

Krátký popis organizace

Stručně a jasně uveďte to hlavní, co vaše organizace poskytuje a nabízí. Snažte se přemýšlet jako potenciální zákazník. Používejte v textu slova, pod kterými byste vaši organizaci nebo služby sami hledali. Maximální rozsah textu je 255 znaků včetně mezer a interpunkce.

Poskytované služby

Vyberte z nabídky služby, které poskytujete. Není v seznamu vaše služba? Dejte nám vědět.

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.