Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dlouhodobě závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Zjistěte, zda máte nárok na příspěvek na péči nebo jeho zvýšení

Orientační dotazník pro posouzení nároku příspěvku na péči.

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR (dle trvalého nebo přechodného pobytu).

Úřad práce

O možnostech získání dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči vás bude informovat Úřad práce ČR, který má pobočky v každém okresním městě a další pobočky v menších městech v rámci všech okresů ČR.

Obec

Obcím je uložena zákonná povinnost zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb a zprostředkovat kontakt mezi uživatelem a poskytovatelem služby. Obraťte se na váš obecní úřad, který vám poradí kontakt na příslušný odbor sociálních věcí, který se touto agendou zabývá.

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.