Celková péče v zařízení

Krátkodobá nebo dočasná péče v zařízení

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně dlouhodobě pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Služba zabezpečuje veškeré potřeby klienta v čase, který si žadatelé sami určí.

Pobytová služba poskytuje umístění klienta v pobytovém zařízení sociálních služeb včetně ubytování a zajištění pečovatelských a ošetřovatelských služeb 24 hodin denně. Uživatelem pobytové odlehčovací služby se může stát i senior, který žije sám a je dočasně nesoběstačný (například má zlomenou ruku nebo nohu), a kterému nelze jinak zajistit dostatečnou péči. Nemůže tedy dočasně bez dohledu sám setrvat v domácím prostředí, potřebuje dohled nebo pomoc druhé osoby a domácí pečovatelská nebo ošetřovatelská péče pro něj není dostupná.

Více informací o Odlehčovací službě...

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 311 organizací poskytující službu Odlehčovací služba.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí


Dlouhodobá péče v zařízení

Domov pro seniory poskytuje dlouhodobé pobytové služby seniorům (osobám nad 65 let věku), kteří potřebují trvalou pomoc jiné fyzické osoby.

Více informací o Domově pro seniory...

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 529 organizací poskytující službu Domov pro seniory.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí


Péče v zařízení se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nejčastěji se jedná o osoby s chronickým duševním onemocněním, stařeckou nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou.

Více informací o Domově se zvláštním režimem...

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 276 organizací poskytující službu Domov se zvláštním režimem.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.