Intenzivní ošetřovatelská a částečná lékařská péče, včetně případné rehabilitace

Domov pro seniory (někdy také Domov důchodců) poskytuje dlouhodobé pobytové služby seniorům (osobám nad 65 let věku), kteří potřebují trvalou pomoc jiné fyzické osoby.

Zřizovatelem Domovů pro seniory mohou být krajské úřady, obecní úřady, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace, církve nebo soukromé firmy. Domov pro seniory musí být zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, který je veden na příslušném krajském úřadě.

Neregistrované služby zpravidla poskytují soukromí provozovatelé a některé nestátní neziskové organizace. Tito poskytovatelé nemají nárok žádat o státní dotace a chovají se komerčně. Jejich služby jsou většinou dražší, v názvech mohou používat i jinou terminologii a nemusí dodržovat limity plateb stanovené zákonem. Na takovou službu se nevztahuje státní kontrola kvality služeb a v oblasti stížností neexistuje nadřízený orgán. Uplatňování práv klienta je tak složitější a pravidla jsou spíše určována poptávkou.

Více informací o Domově pro seniory...

 

Vyhledat službu

V našem katalogu je celkem 529 organizací poskytující službu Domov pro seniory.

Vyhledat službu v okolíVyhledat službu v okolí

Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.